Individuální lekce jógy


  • Stejně jako má každý člověk svůj jedinečný otisk prstu, má i svůj jedinečný dechový a pohybový vzorec. Stejně tak jógová praxe by měla být cílena na schopnosti a potřeby daného jedince. Zahrnuje doporučení pohybové aktivity (krijí a ásan), pránajamy (dechových technik) a případně relaxačních, vizualizačních a meditačních cviků. Každodenní jógová praxe posílí svaly, uvolní zatuhlost a prohloubí dech. Může být velmi nápomocná u lidí se sedavým zaměstnáním, poruch spánku, úzkostí, zvládání dlouhodobého přetížení, stejně tak u kardiovaskulárních onemocnění a chronické bolesti (bolest není nic jiného než akumulované napětí). Na první schůzce klient specifikuje své požadavky včetně časových možnosti a denní doby, kdy bude praktikovat. Společně si krátce zacvičíme pro posouzení způsobu, jak se klient pohybuje. Na druhé schůzce již cvičíme sestavu připravenou klientovi na míru. Klient odchází s nahrávkou, kterou poté praktikuje doma. Potkáme se opět po 14 dnech či měsíci (dle potřeb klienta) a sestavu upravujeme (rozšiřujeme) či prohlubujeme. Cena za první lekci je 1500Kč/90 min. Následné a rozšiřovací lekce 1000Kč.